▶ Komasacja gruntów w Naramie w latach 1930-1931. Zajawka przyszłego eseju.       ▶ Narama:Od pańszczyzny do wolności i własnego zagona. Uwłaszczenie wsi w 1864 roku.